Izvedba projektov

 • projektno – tehnološki inženiring
 • vodenje del in izdelava tehnične dokumentacije
 • izvedba električnih inštalacij na zahtevnih objektih (Ex objekti)
 • posnetki stanj električnih inštalacij na obstoječih objektih, izdelava projektne dokumentacije in ustreznih označitev opreme

Ex pregledi/meritve električnih inštalacij

 • vgradnja Ex opreme
 • pregledi in posodobitve tehnične dokumentacije (EEo, PID, NOV)
 • prvi in periodični pregledi ustreznosti vgradnje Ex-opreme
 • prve in kontrolne meritve električnih inštalacij (Ex objekti)

Vzdrževanje in servis

 • pogodbeno vzdrževanje elektro opreme in inštalacij (Ex objekti)
 • izdelava poslovnikov o vzdrževanju Ex-opreme, priprava dokumentacije za izvedbo certifikacijskih presoj skladnosti na Ex področju (BV, SIQ)
 • servis in popravila elektro-strojne opreme v specializirani delavnici
 • sanacija elektro opreme in inštalacij na objektih, odprava napak po izvedenih meritvah oziroma na zahtevo naročnika

Podjetje EL-EKS d.o.o.

Strokovnjaki na področju protieksplozijske zaščite objektov, vgradnje in vzdrževanja Ex-opreme, pregledov in meritev električnih inštalacij na zahtevnih objektih.

Naše storitve

Spekter dejavnosti, ki jih v našem podjetju izvaja visoko usposobljen kader, je širok. Področje izvajanja naših storitev so razni industrijski in poslovni objekti, ki v večini spadajo med eksplozijsko ogrožene objekte (Ex objekti).

Nudimo izvedbo in vzdrževanje elektroinštalacij, preglede in meritve električnih in strelovodnih inštalacij, vgraditev, vzdrževanje in servisiranje Ex-naprav, projektni inženiring, tehnično svetovanje ter izdelavo dokumentacij.

Naše ključne stranke

Zaupajo nam mnoga mednarodno uveljavljena velika in manjša podjetja.