Storitve

Vedno poskrbimo, da so storitve izvedene profesionalno, natančno in hitro.

Zagotavljamo izvedbo ustreznih elektroinštalacij ter ustrezno vgradnjo, vzdrževanje in servisiranje Ex-naprav, kjer pri izvedbi dosledno upoštevamo veljavne zakone, predpise in standarde s področja protieksplozijske zaščite.

Poskrbimo tudi za električne meritve, preglede električnih inštalacij in morebitna popravila električnih naprav ter izdelamo vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo.

Smo usposobljeni in registrirani merilci, po programu EDISON PLUS in NPK Certifikat na GZS za zahtevne objekte. Meritve izvajamo s certificiranimi inštrumenti kot to zahteva zakonodaja.

vzdrževanje eksplozijsko ogroženih objektov (Ex objekti)

električne inštalacije in avtomatizacija postrojev

vgradnja in servis Ex-opreme

pregledi in meritve električnih, strelovodnih in GIP inštalacij na zahtevnih objektih

elektroinštalacije za procesno tehniko in tehnologijo

tehnično svetovanje, projektni inženiring in izvedba projektov